Posts Tagged Firefox

سربرگ جدید بعد از سربرگ جاری (Firefox)

در Epiphany وقتی می‌خواهیم سربرگ جدیدی ایجاد کنیم این سربرگ دقیقا بعد از سربرگ فعلی باز می‌شود و به دلیل اینکه عادت به ایجاد سربرگ‌های زیاد در من به یک بیماری تبدیل شده به فکر چاره‌ای افتادم تا در Firefox نیز سربرگ‌های مرتبط با یک موضوع در کنار هم باز شوند و نتیجه‌اش یک جست‌وجو ساده و افزونه‌یTabs Open Relative بود.

پ.ن. کوتاه‌ترین اما پربارترین نوشتار بنده!!

Advertisements

Comments (8)